Een veerpont tussen Balgoy en Keent 1938 – 1952

 

Eind jaren dertig van de vorige eeuw werden Balgoy en Keent van elkaar gescheiden door een bochtafsnijding van de Maas.

Voor de inwoners van beide leefgemeenschappen werd door het Ministerie van Waterstaat in 1938 een veerpont in de vaart genomen. Een verzoek vanuit de inwoners van Balgoy, om deze veerdienst gratis te maken, werd afgewezen. Het tarief voor volwassenen bedroeg 4 cent per overtocht. Wel mochten de schoolkinderen uit Keent tot 1940 gratis naar de overkant om naar school te gaan.

De veerpont voer tot eind 1944, vastgehouden aan een ketting tussen Balgoy en Keent, op en neer. Deze ketting zat verbonden aan grote oeverstenen. In de laatste dagen van de tweede wereldoorlog werd het veerpont vernietigd; het opnieuw in de vaart nemen bleek na de oorlog, om met name financiële redenen, niet haalbaar.

 

Wel werd er een roeiboot ingezet om mensen over te zetten tussen Balgoy en Keent. Deze “Rijksveerdienst” werd in 1952 opgeheven. Het veerhuisje is nog een tijdje blijven staan.

Op zaterdag 5 april 2014 werden twee veerpontsteenbankjes onthuld, vervaardigd met twee originele oeverstenen. De twee bankjes, een in Balgoy en de ander in Keent, vormen tezamen een monument dat de band tussen de beide dorpen, die eens een gemeente vormden, symboliseert.

Van Balgoy naar Keent vice versa?

Wim, zoon van Johan de Bruijn en zijn tantes Marie (zwarte hoed), Cato (lichte hoed) en Jet.
De schipper is Naad of Gardus Bours?

Al weer een paar maanden geleden werd er een “foto onbekend” op de website van Pagus Balgoye geplaatst. Het is een kleine foto (8.5 x 5.5 cm) uit het archief van Wim Verhoeven. De informatie komt ook van Wim en is niet gevalideerd. Volgens Wim staan op de foto: “Wim, zoon van Johan de Bruijn en zijn tantes Marie (zwarte hoed), Cato (lichte hoed) en Jet. De schipper is Naad of Gardus Bours?”(met vraagteken van Wim). De vraag is wie de namen van de mensen kan bevestigen en weet wanneer de foto is gemaakt? Ook waar de foto is gemaakt is van belang. Als het voor de Maaskanalisatie is, dan zal het wellicht een overtocht zijn van Keent naar Grave, maar na de Maaskanalisatie, die eind dertiger jaren van de vorige eeuw werd afgerond, zal het bootje misschien tussen Keent en Balgoy hebben gevaren. Wie weet hier meer over te vertellen?