De familie Jans in Balgoy

Hoewel veel van mijn vrije tijd wordt besteed aan heemkunde en harmonie in Balgoy, blijft er nog wel wat tijd over om samen met Ans, mijn vrouw, genealogisch onderzoek te doen naar onze familie. We hebben een soort van familie-website met gegevens uit het heden en verleden. De toegang is om privacy redenen helaas alleen voor leden.
Nu de generatie voor ons langzaam wegvalt, is het misschien een manier om contact te houden met onze families.

De website werd gemaakt met MyHeritage.com. Dat is een mooi systeem dat mensen in staat stelt een privésite te maken voor de familie, een stamboom te bouwen en familiefoto’s te delen. Onze stamboom is op de MyHeritage site gepubliceerd! Er zijn op dit moment 2972 namen op onze familiesite. De vroegste gebeurtenis is geboorte van Jacob van Artevelde (Relatie na huwelijk: 28 stap (1290)). De recentste gebeurtenis is overlijden van Maria Johanna “Ria” Jans (Relatie na huwelijk: 5 stap (30 mrt 2013)).

Als voorbeeld wil ik hier enkele gegevens laten zien uit de stamreeks van Ans Jans, geboren in Balgoy en na veertien jaren in Grave gewoond te hebben, nu al weer meer dan twintig jaar terug in het ouderlijke huis aan de Hoeveweg in Balgoy. Ans is de dochter van Harrie Jans (geb. Balgoy 1912 en overl. Balgoy 2011) en Truus van Overbeek (geb. Gassel 1917 en overl. Nijmegen 1976). Harrie Jans was de zoon van Piet Jans (geb. Escharen 1880 en overl. Balgoy 1964) en Hanna Kersten (geb. Balgoy 1882 en overl. Balgoy 1966).
De foto is gemaakt bij gelegenheid van het 50-jarige huwelijksfeest van Piet en Hanna Jans-Kersten bij de kerk in Balgoy. Het bruidspaar staat links en in het midden Harrie en Truus Jans-van Overbeek met zonen Piet (rechts) en Tonnie (links). Dochter Ans is een van de bruidsmeisjes (4e van links).